Fyrlingen

Fyrlingen är konsulter inom området affärssystem. Vår kompetens kan beskrivas som gränsöverskridande. Omfattande kunskap och erfarenhet  både av användning, implementering och utveckling av affärssystem är kännetecken för oss. Vår konsultroll är som regel att vara den nödvändiga länken mellan verksamhet/användare respektive teknik och utvecklare.

Vår verksamhet är användarstöd i bred mening.

Vi har fördjupad kompetens inom några speciella områden.

Mer om de enskilda personerna i Fyrlingen finns under rubriken ”Om oss”.

Vår satsning inom området Dynamics AX kan ni läsa mer om på annan plats.

Vi är välkända som konsulter med användning av verktyget Horisonten för installationsanpassade tillämpningar i företrädesvis stora organisationer.